Välkommen

Har du en möjlighet eller en utmaning där påverkan av målgrupper och intressenter är en förutsättning för framgång? Vill du skapa medvetenhet och synlighet i media för att påverka många och skapa debatt eller efterfrågan? Vill du nå beslutsfattare och opinionsbildare för att genom samtal och information påverka de politiska förutsättningarna för ditt område? Är du nyfiken på hur du kan vässa och skapa synergier i egna kanaler för bästa effekt? Vill du förbereda dig för en pitch hos en kund för att påverka deras val av konsultbyrå? Behöver skriva fram artiklar, rapporter, strategier eller annat underlag i ditt påverkansarbete?

jennyspets3
JennyS_139-1

Foto: Petra Kyllerman, Kyllerphoto

Detta är frågor som jag hade förmånen att hjälpa uppdragsgivare med i mitt konsultbolag. Detta bolag har varit vilande sedan 2017 då jag sedan dess varit anställd som kommunikationsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna och där arbetat med i stora drag samma utmaningar och möjligheter. Miljö, klimat och hållbarhet har under de här åren blivit allt mer centrala frågor och skogens roll och bidrag har varit ämne för politisk debatt, medierapportering och forskning. Att trovärdigt, inspirerande och effektivt kommunicera medlemmarnas och branschens erbjudanden och behov har känts roligt och viktigt. Efter fyra fartfyllda år är det dags att ta mig an nya uppdrag – möjligheter och utmaningar där påverkan är en faktor för framgång är det inte ont om. Kontakta mig gärna via LinkedIn eller mejl

Jag hjälper dig gärna!

Jag har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikationsverksamhet varav ca 15 i chefsbefattning. Jag har bred erfarenhet och kompetens av kommunikationsarbete – jag kan internkommunikation, medierelationer och opinionsbildning såväl som sociala medier, events och varumärkesfrågor - och inte minst hur allt detta ska integreras för bästa effekt. Under många år har jag verkat i vad som brukar kallas Det Nya Arbetslivet, där digitala verktyg möjliggör samarbete, produktivitet och ledarskap efter nutidens förutsättningar. En helt central kompetens i Coronapandemins brutala omställning av vårt sätt att hantera livets olika delar, inte bara de arbetsrelaterade. Dessutom har jag stor kunskap om kommunikation i företag under förändringar, i kriser och under stort opinionstryck. Att kommunikation är en kritisk framgångsfaktor i uppnåendet av affärsmål är en självklarhet för mig. Jag har även arbetat med kommunikation i USA samt i globala företag och har därmed internationell kompetens. Då jag suttit i många ledningsgrupper och även har styrelseuppdrag har jag också vana av övergripande strategiskt företagsledningsarbete och att leda och utveckla medarbetare. På alla jobb har jag regelbundet anlitat kommunikationsbyråer och har alltså god insikt i hur köpare av kommunikationstjänster tänker och väljer i en pitchprocess.

Välkommen att besöka mig här: