Rekommendationer

Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med en mängd passionerade, smarta och roliga människor – antingen som chef, medarbetare, kollega eller partner. Här är lite om vad de tyckt om att jobba med mig:

Hon är en expert på framgångsrik PR i det svenska medielandskapet och siktade alltid på att öka vår Share of Voice genom nyskapande och effektiva aktiviteter. Hon nådde målen och som Sverige-chef värdesatte jag, och kunde alltid räkna med, hög kvalitet och servicenivå i hennes arbete.

chef

Tydlig och konstruktiv – hon förklarade vilka aktiviteter som var viktiga, i stunden och för framtiden; i hennes feedback kunde jag känna och förstå att hon har en positiv attityd gentemot andra och ser misstag som tillfällen att lära:

medarbetare

Hon har ett öppet sinne och ser till att förstå hela bakgrunden innan hon föreslår en lösning framåt och en konkret kommunikationsplan. Jenny är van vid att arbeta i mångkulturella miljöer och har vid ett par enastående tillfällen visat sin förmåga att framgångsrikt hantera situationer när andra inte lyckades ta fram lösningar.

kollega

Jag har arbetat med Jenny under ett flertal incidenter rörande nationell säkerhet, där kombinationen av snabbhet och korrekthet i budskapsprocessen är av yttersta vikt. Jenny levererade utmärkt på båda.

kollega

Hon förstår snabbt våra utmaningar och möjligheter, föreslår nytänkande och genomförbara lösningar och säkerställer att de genomförs med högsta kvalitet. Hon är proaktiv, lösningsorienterad, pålitlig och en populär team-medlem

uppdragsgivare

Hennes förmåga att förstå och formulera de strategiska kärnfrågorna inom kommunikation, varumärkesvård och förtroende hos allmänheten har varit en stor tillgång i vårt arbete

styrelsekollega

Rekommendationerna i sin helhet, och vem som givit dem, finns på LinkedIn.

I min roll som konsult brukar jag generellt inte berätta öppet om vilka mina uppdragsgivare är, men jag kan ge relevanta referenser vid förfrågan beroende på vilket uppdrag som är aktuellt.